Etiket arşivi: scp folder download

Scp Secure Copy Kullanımı

SCP ile Dosya – Klasör Yükleme

scp file.zip sezgin@sezginserpen.com.tr:/home/sezgin

burada file.zip dosyasını sezginserpen.com.tr sunucusunda home/sezgin dizinine atıyoruz

scp -r dosyalarim sezgin@sezginserpen.com.tr:/home/sezgin

-r parametresi ile recursive iç içe dosyaların bulunduğu dizinleri yani klasör olarak gönderme dosyalarim klasörünü server’imiza yüklüyoruz

scp -r -P 22 dosyalarim sezgin@sezginserpen.com.tr:/home/sezgin

-P parametresi ile sunucumuzun ssh portunu belirtebiliyoruz default olarak zaten 22 ‘dir eğer farklı ise -P parametresi ile bağlantı sağlayabilirsiniz

SCP ile Dosya – Klasör indirme 

scp sezgin@sezginserpen.com.tr:file.zip /Users/sezginserpen/Downloads

burada sunucumuzda bulunan file.zip dosyasını /Users/sezginserpen/Downloads klasörüne indirmiş oluyoruz.